Økologiske varer er fremstillet efter principper der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Økologisk dyrehold
Dyrene har fået tilgodeset deres naturlige adfærd og behov; flokstørrelsen har ikke negativ indflydelse på trivslen, de får frisk luft, daglig motion og dagslys i staldene. Dyrenes foder må ikke tilsættes antibiotika, vækstfremmere eller konserveringsmidler og heller ikke indeholde gensplejsede organismer.
På Birkemosegaard fodres alle dyr 100 % økologisk og i foderet er der udelukkende vegetabilske produkter ( dvs. ingen kød og benmel)
Økologisk dyrkning af jorden

Grønsager, korn og andre planter dyrkes uden kunstgødning og syntetiske sprøjtemidler.
Til dyrkning tilføres kun husdyrgødning og kompost. Dette understøttes af et godt sædskifte og mangfoldighed samt valg af planter.
For at holde skadedyrene nede sørges der for at planterne får de bedste vækstbetingelser, så de får øget deres modstandskraft, og målet er at skabe en helhed og en balance imellem insekter, pattedyr, fugle, planter, bakterier, orme osv så eventuelle skadedyr bliver holdt nede af deres naturlige fjender.  XYZ
    

 
 læs mere om levering »»