Det biodynamiske jordbrug overholder de økologiske principper og er derudover en detaljeret anvisning på, hvordan man som landmand kan styrke det levende på alle områder i jordbruget.

Livet og hvordan man giver det gode betingelser er omdrejningspunktet i det biodynamiske. Rent biologisk er mangfoldighed på alle områder en vigtig faktor: afgrødevalg, sortsvalg, sædskifte, husdyrhold, jordbehandling og naturpleje.

Jordens biologiske liv og frugtbarhed er en naturlig indikator for, hvordan dette arbejde lykkes - og langtidsforsøg viser, at det kan lykkes bedst med biodynamisk drift.

I det praktiske med bl.a. otte biodynamiske præparater, der er midler (af lægeplanter, kisel og kogødning), der styrker forbindelsen mellem det dynamiske og det biologiske. De anvendes dels ved kompostering og dels direkte til jord og planter. De fleste biodynamikere oplever arbejdet med præparaterne som en udfordring: det kræver indlevelse at forstå dybden af deres betydning for jorden og afgrødernes sundhed.

De to markpræparater skal udrøres i vand og sprøjtes ud på bestemte tidspunkter, og kræver derfor noget planlægning og tid. Det er sjældent virkningerne kan ses umiddelbart - de viser sig mere langsigtet i planternes vækst, modning og kvalitet.

Kilde: http://www.biodynamisk.dk

    

 
 læs mere om levering »»